מדיניות משלוחים קלקשוז בע"מ (להלן: "החברה")

 1. בכל רכישה באתר ניתן לבחור בין איסוף עצמי מאחת מנקודת המכירה בחינם או במשלוח עד בית הלקוח בתשלום לפי המפורט באתר.
 2. משלוח שהוזמן לאיסוף עצמי ייאסף על ידי הלקוח ועל אחריותו, מנקודת המכירה הרלוונטית, בתוך 24 שעות ממועד אישור ההזמנה. החברה אינה מתחייבת לשמור את המשלוח מעבר למועד זה ולא תהיה אחראית לגביו בכל דרך שהיא.
 3. מיד לאחר ביצוע רכישה רשאית החברה לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי הרלבנטית, רשאית החברה לתת הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה.
 4. חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שמסר, לאחר ביצוע הפעולה. עם זאת, החברה רשאית לדרוש את התמורה בכל דרך אחרת שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי כתנאי לביצוע ההזמנה.
 5. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. מרגע מסירת פרטי כרטיס האשראי תחשב העסקה כמבוצעת מצד המשתמש אך כל עוד לא ניתן אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על-ידי המשתמש לא תושלם העסקה מצדה של החברה והיא לא תכנס לפועל מצדה.
 6. מועדי המשלוח ימנו רק החל ממועד אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. היה ולא יתקבל אישור חברות האשראי להזמנה בתוך 48 שעות ממועד ביצועה, תהיה זכאית החברה שלא להמשיך ולטפל בבקשת ההזמנה ללא שתהיה בכך כל טענה ו/או דרישה מצד המשתמש.
 7. במקרה בו ביקש המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, רשאית החברה להסכים לכך לפי שיקול דעתה ורק אם הסכימה יצור נציג החברה קשר טלפוני עם המשתמש לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת מצד החברה רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י המשתמש ואישור חברות האשראי לה.
 8. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג החברה יצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה בתוך 48 שעות ימים ממועד הפניה, תהיה זכאית החברה שלא להמשיך ולטפל בבקשת ההזמנה ללא שתהיה בכך כל טענה ו/או דרישה מצד המשתמש.
 9. הזמנות ישלחו רק לכתובות באזור גוש דן והשרון בטווח היישובים חדרה-רחובות.
 10. אנו נספק כל משלוח שאושר על ידי החברה ושתשלומו אושר על ידי חברת כרטיסי האשראי, לכתובת שהוקלדה בזמן הרכישה. שינוי בכתובת יהיה כרוך בתשלום נוסף לפי המרחק מנקודת היציאה. מרגע שמשלוח אושר כאמור, לא ניתן לשנות את חלון הזמנים למסירתו או את כתובת המסירה אלא בהסכמת החברה ובתנאיה כפי שיהיו מעת לעת.
 11. החברה רשאית להחליף לפי שיקול דעתה הבלעדי מוצר שהוזמן אך אינו קיים במלאי במוצר שווה ערך לאחר הודעה על כך למזמין, או יתאפשר ללקוח לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה לפי בחירת הלקוח.
 12. הזמנת שליח מתבצעת רק לאחר שתואם המשלוח מול המקבל. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר המסירה כתנאי למסירת המוצר.
 13. לא ניתן היה לתאם את המשלוח למסירה בשעות הפעילות המפורטות מטה, יתואם המשלוח מחדש ליום העסקים הבא.
 14. עלות המשלוח הינה העלות מנקודת המכירה בה המוצר זמין הקרובה ביותר ליעד המסירה כפי שהיא מופיעה במחשבון המשלוחים באתר.
 15. עלות המוצרים וכן המשלוחים יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מחירי המוצרים והמשלוחים הנקובים באתר או כפי שימסרו טלפונית  בעת ביצוע ההזמנה הם המחייבים.
 16. כל המשלוחים שלנו נשלחים עם אמצעי קירור השומר על המוצרים שלנו בצורה טובה. מרגע קבלת המוצרים האחריות לגביהם עוברת למקבלם. החברה לא תהיה אחראית למצבים בהם המוצר לא נצרך במסגרת הזמן המומלץ על ידה או למצבים בהם המוצר נפגם עקב אחסנה לא נאותה שלא במסגרת המלצות החברה.
 17. מועדי הפצת המשלוחים הנם בימים א'-ה' בין השעות 10:00-19:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 09:30-13:00.
 18. משלוח מהיום להיום הינו משלוח אשר התקבל ואושר על ידי החברה עד השעה 15:00 בימי חול או עד השעה 10:00 בימי שישי ובערבי חג. משלוח מסוג זה יימסר בחלון זמנים של כ – 3 שעות ממועד התיאום שלו מול מקבל המשלוח ובלבד שאושר קודם לכן על ידי החברה ובלבד שבוצע אישור פוזיטיבי מול מקבל המשלוח.
 19. הזמנה של משלוח שאושרה לאחר השעה 15:00 בימי חול או לאחר השעה 10:00 בימי שישי ובערבי חג תבוצע בתיאום מול המקבל רק ביום העסקים הבא.
 20. משלוח יצא לדרכו רק לאחר תיאום מול מקבלו באופן פוזיטיבי. החברה רשאית לחייב את המזמין בעלות נוספת בשל משלוח חריג כגון בניין קומות ללא מעלית, או מעלית לא תקינה, או קשיי גישה וכיו"ב וכן לסרב לבצע את המשלוח במקרים של משלוח חריג לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 21. אנו עושים את מירב המאמצים לספק את המשלוחים שלכם בזמן המהיר ביותר ולשם כך מעסיקים מערך שליחים פנימי וחיצוני. עם זאת, על המזמין להיות מודע לכך כי עיכובים במסירת משלוח עלולים לקרות מפעם לפעם, לרבות בשל גורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה כמו מצב התנועה בכבישים, תנאי מזג אויר, חסימות דרכים וכיו"ב. החברה אינה אחראית לעיכובים במשלוח שנגרמו מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטת החברה לרבות שביתות ועיצומים, אולם תסייע על מנת לצמצם מצבים אלה ככל שניתן. אחריות החברה, ככל שקיימת היא לנזק ישיר שנגרם למזמין במגבלת עלות הזמנתו.
 22. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל כל משלוח, גם לאחר שאושר ובלבד כי הסכום ששולם בפועל יושב למזמין ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות בשל כך.
 23. איננו נוהגים להשאיר את המשלוחים שלנו בארונות החשמל או במקומות שונים מחוץ לבית הלקוח ואיננו ממליצים לעשות כן. היה ובכל זאת דרש המקבל לעשות כן, האחריות על המוצרים איכותם וטיבם תעבור למזמין בלבד ללא שתהיה לו כל טענה ו/או זכות כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 24. ככלל לא ניתן לבטל הזמנות שאושרו על ידי החברה למשלוח. במקרים חריגים תאשר החברה ביטול הזמנה עד 24 שעות טרם מועד הכנת ההזמנה. ידוע למזמין כי בהתאם לדין לא ניתן להחזיר מוצרי מזון מכל סיבה שהיא ולא תתקבלנה בקשות להחזר, זיכוי ו/או שינוי תכולת המוצרים בטענה כי לא היו לטעמו של הלקוח ו/או לשביעות רצונו.
 25. משלוחים כשרים יוצאים מהמרכז הלוגיסטי של החברה ולכן מועד הספקתם הינו עד 3 ימי עסקים.
 26. במידה ואין מענה בכתובת מסירת המשלוח ואין אדם אחר שיקבל את המשלוח במועד ניסיון מסירתו, המשלוח יחשב ככזה שלא ניתן למסירה. במקרה כזה השליח יחזיר את המשלוח לנקודת המכירה הקרובה הרלוונטית והחברה תהיה רשאית לחייב את המזמין בגין עלות החזרת המשלוח לחברה בנוסף על חיובו בגין עלות המשלוח שלא ניתן היה למסירה.
 27. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לבוא ולדרוש את המוצרים שהוזמנו או לדאוג לשליח מטעמו שיעשה כן על חשבונו הבלעדי וזאת בתוך 24 שעות ממועד ניסיון מסירת המשלוח. מעבר לכך אין החברה מתחייבת לשמור על המשלוח. החברה לא תהיה אחראית למשלוח ורכיביו בכל היבט שהוא לאחר ביצוע ניסיון המסירה והאחריות תעביר למזמין בלבד.
 28. החנות לא תשיב את כספו של לקוח שהמשלוח שהזמין נחשב לא ניתן למסירה. היה וירצה הלקוח לשלוח את המוצרים בשנית יעשה כן רק לאחר שהלקוח שילם שוב את עלות המשלוח ישירות מול הסניף המבצע.
 29. החברת מתחייבת ליצור קשר עם הלקוח במידה וישנה תקלה בהזמנה ולא תבצע את ההזמנה או המשלוח טרם יצירת קשר ואישור ההזמנה החוזרת.
 30. תנאי מסמך זה מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות אך הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 31. תקנון האתר מהווה חלק בלתי נפרד ממסמך מדיניות משלוחים זה.